Cargando

Preguntes freqüents

QUI UTILITZA TIME TO Quality®?

Diferents empreses de tot tipus de sectors industrials i de serveis que ja han implantat o es troben en el procés d'implantació de un sistema de gestió certificable conforme a las normes ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, SGE 21, SA 8000, ISO 22301, ISO 39001, etc.

QUÈ ÉS UNA APLICACIÓ WEB EN MODEL SaaS?

S'entén per ASP, «Application Service Providers», (Proveïdor de Serveis d'Aplicacions) aquell model de negoci de software que es centra en facilitar l'accés a aplicacions multiempresa, en les que aquestes comparteixen el mateix proveïdor i infraestructures de hardware i software utilitzant Internet com a canal de distribució, encarregant-se el ASP de l'emmagatzemament de aquestes aplicacions (Application Hosting) i de l'administració, suport, manteniment i seguretat de la informació i/o dades de l'empresa client.

El model ASP de software te com a objectiu oferir el lloguer del software a través de la xarxa, com a alternativa a la compra d'aplicacions.

Es fonamenta en oferir una solució de xarxa integrada i total, que inclogui software, hardware, cablejat, manteniment, suport i connectivitat a Internet, de manera que l'empresa que contracta a l'ASP s'eviti grans inversions per la compra de software, que d'entrada poden resultar prohibitives, sobre tot per a la PYME. La idea consisteix doncs en llogar en lloc de comprar, externalitzar en lloc d'afrontar grans despeses.

AVANTATGES DE LES APLICACIONS WEB EN MODEL SaaS

  • Cost: Minimitza el cost d'administració de sistemes informàtics. El outsourcing d'aplicacions pot reduir el cost d'explotació d'aplicacions al 50% o mes. Es paga per l'ús i el servei amb una factura mensual totalment predicible.
  • Actualització continua: Permet escapar a los cicles de renovació de hardware / software i prendre control sobre el cost d'explotació tecnològic.
  • Desemborsament reducció de capital: ElUn ASP allibera a l'empresa d'inversions de capital, costos administratius i de despeses d'actualització. Elimina els costos de posada en marxa d'aplicacions i la necessitat d'actualitzar hardware i xarxes.
  • Elimina els problemes de compatibilitat: Els usuaris ja no han de preocupar-se de si el seu hardware es suficientment potent com per utilitzar l'aplicació o de si la instal·lació del programa crearà conflictes amb un software ja instal·lat. No s'ha d'instal·lar cap software, simplement s'accedeix a aquest online.
  • Disponibilitat del 100%: L'usuari té accés a l'aplicació les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.

AVANTATGES DE TIME TO Quality® SOBRE ALTRES SOFTWARES O PROGRAMES

Les principals avantatges són el seu baix cost, ja que no és necessari comprar, es lloga, i la rapidesaque proporciona Internet, ja que l'entrada i el processament de les dades són immediats.

TIME TO QUALITY ® posa en les seves mans una potent eina, molt fàcil d'utilitzar i intuïtiva, amb una tecnologia que permet estalviar molt temps i molts diners. TIME TO QUALITY ® proporciona una tecnologia amb una relació qualitat preu molt adequada.

Com funciona TIME TO Quality®?

Necessito algun programari específic per utilitzar l'aplicació?

L'equip necessari per a poder fer ús del Programari TIME TO QUALITY ® en versió SaaS, són un PC o Portàtil amb navegador i connexió a Internet.

On es guarden els meus arxius?

Els arxius es guarden en una base de dades, en un servidor del nostre proveïdor especialitzat de Hosting. La informació de la base de dades li serà facilitada en cas de baixa del servei.

On s'allotjarà físicament aquesta informació?

Al servidor que TIME TO QUALITY ® té contractat i que està en un dels majors DataCenters d'Europa, ubicat a Barcelona i suportat per un operador principal en serveis d'Internet.

Es poden perdre les meves dades?

Es realitzen còpies de seguretat de la base de dades diàriament el que permet disposar-ne de manera immediata en cas de pèrdua de les dades de forma accidental per part de l'usuari o de TIME TO QUALITY ®.

Necessito estar a l'oficina per utilitzar TIME TO QUALITY ®?

En tractar-se d'una aplicació WEB podrà accedir a TIME TO QUALITY ® des de qualsevol terminal que tingui connexió a Internet.

Existeix període de prova?

Si ho desitja podem habilitar-una demo durant un període de prova gratuïta. En cap cas adquireix compromís de pagament i simplement mostra un interès real en el nostre servei, amb la possibilitat de contractar-lo en el futur.

Quant costen els serveis de TIME TO QUALITY ®?

TIME TO QUALITY ® realitzarà el cobrament al client del servei mitjançant una quota fixa anual per la llicència d'ús que podrà ser repartida fins a 4 quotes trimestrals.

És complicada la instal·lació del programari?

El disseny SaaS de l'aplicació fa que no sigui necessari descarregar ni instal·lar programari algun, ja que aquest es troba allotjat al servidor de TIME TO QUALITY ®, penjat a Internet.

He de preocupar pel manteniment tècnic de l'aplicació?

En cap cas. L'aplicació es troba en el nostre servidor i per tant el seu manteniment i operativitat corre íntegrament del nostre compte.

¿Cal ser un expert per poder usar l'aplicació?

No, l'aplicació segueix un model SaaS que fa fàcil la seva administració. Amb un coneixement informàtic a nivell d'usuari és suficient per utilitzar-la de forma fàcil i senzilla.

Quines garanties tinc que les dades de la meva empresa estiguin segurs?

La garantia és total. Les dades es troben ubicats en un servidor dedicat, situat en unes instal·lacions amb les màximes garanties a Europa i amb certificació ISO 27001.

Contrasenyes

Es guarden encriptades en una base de dades segura i en cap cas s'emmagatzema en les pàgines per on naveguen els usuaris. Quan un usuari vol accedir, es realitza una comparació entre la contrasenya que introdueix i el que tenim a la base de dades, (que és la contrasenya encriptada), si coincideix se li permet l'accés, si no, es rebutja.

Quin grau de confidencialitat obtinc al contractar el servei ASP?

TIME TO QUALITY ® no compartirà la informació confidencial amb tercers, excepte que tingui expressa autorització del seu client, que sigui requerida per ordre judicial o legal, o per protegir els drets de propietat o altres drets de TIME TO QUALITY ®

Pot un tercer obtenir dades relatives a la meva empresa?

Mai. L'única informació a la que tindran accés terceres parts serà només aquella que el client disposi per a la consulta per tercers autoritzats per si mateix.