Cargando

Tarifes

TIME TO QUALITY®

TARIFES  IMPLANTACIÓ INICIAL I LLICÈNCIA ANUAL

Tarifes * fins
31-12-2022

QUOTA D'ALTA INICIAL I PARAMETRITZACIÓ

OPCIÓ LLICÈNCIA
1 PAGAMENT ANUAL

OPCIÓ LLICÈNCIA ANUAL QUOTES  FRACCIONADES

Monousuari

320 €

750 €

900 € en 4 quotes
trimestrals de 225 €

Multiusuari <25 usuaris **

640 €

1800 €

2000 € en 4 quotes

trimestrales de 500 €

Multiusuari + multisite **

640 €

1800 € + 360 per site

Consultar

*IVA 21% no inclòs.

** Consultar tarifes per acasos intermedis o superiors

TARIFES DELS SERVEIS COMPLEMENTARIS DE FORMACIÓ

Tarifes * fins el  31-12-2022

Curs de 2h "Bàsic

(Per a usuaris de 4 móduls principals)

Curs de 4h "Avançat

(Per administradors o móduls avançats)

Requereix haver realitzat el bàsic)

 

Curs REMOT
(fins a 15 usuaris per curs)

370 € / usuari

Als següents usuaris del mateix curs i empresa se'ls descomptarà el 50 % de la tarifa

370 € / usuari

Als següents usuaris del mateix curs i empresa se'ls descomptarà el 50 % de la tarifa

 

A les instal.lacions del CLIENT
(requereix d'una sala adequada)

495 € / curs /grup

Grups de fins a 10 persones
Desplaçaments no inclosos

495 € / curs /grup

Grups de fins a 10 persones
Desplaçaments no inclosos

*IVA 21% no inclòs.

Totes les xifres anteriors no inclouen l'I.V.A. aplicable en el moment de l'emissió de la factura, ni els costos per desplaçaments que es puguin produir. Les tarifes s'actualitzaran al final de cada any natural en relació a l'IPC anual publicat per l'Institut Nacional d'Estadística