Cargando

Què és Time To Quality®?

Time To Quality® és una aplicació online MULTI USUARI - MULTI CENTRE - MULTI IDIOMA de modalitat SaaS (al núvol).

Permet facilitar la gestió diaria dels Sistemes de Gestió:

QUALITAT (ISO 9001)   MEDI AMBIENT (ISO 14001, EMAS)  SEGURETAT I SALUT LABORAL (OHSAS 18001, ISO 45001)

SEGURETAT ALIMENTÀRIA (ISO 22000, BRC, IFS)   COMPLIANCE PENAL (UNE 19601, ISO 37301, ISO 37001) i LOPD

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA ( SA8000, SGE21, SR10)    EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (ISO 50001)

CONTINUITAT DE NEGOCI (ISO 22301)   SEGURETAT VIAL (ISO 39001)   GESTIÓ D'ACTIUS (ISO 55001)

i d'altres sistemes certificables.

                

Time To Quality® està disenyat per aconseguir la implicació de tot el personal de l'empresa amb el Sistema de Gestión i per permetre que el Responsable del Sistema oriente el seu temps a aportar valor, minimitzant la necessitat de realizar tasques burocràtiques i els costos associats.

ACCÉS

Apreta el botó per accedir a l'aplicació Time To Quality®

NO ETS USUARI?

Sol.licita una DEMO