Cargando

Què és Time To Quality®?

Time To Quality® és una Aplicació WEB de modalitat SaaS (al núvol) per facilitar la gestió diaria dels Sistemes de: Qualitat (ISO 9001), MEDI AMBIENT (ISO 14001, EMAS), SEGURETAT I SALUT LABORAL (OHSAS 18001, ISO 45001), SEGURETAT ALIMENTÀRIA (ISO 22000, BRC, IFS), RESPONSABILITAT SOCIALCORPORATIVA (SR10, SA8000, SGE21, ISO 26000), EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (ISO 50001), CONTINUITAT DE NEGOCI (ISO 22301), SEGURETAT VIAL (ISO 39001)GESTIÓ DE ACTIUS (ISO 55001), LOPD, COMPLIANCE PENAL (UNE 19601), etc.

Time To Quality® està disenyat per aconseguir la implicació de tot el personal de l'empresa amb el Sistema de Gestión i per permetre que el Responsable del Sistema oriente el seu temps a aportar valor, minimitzant la necessitat de realizar tasques burocràtiques i els costos associats.

ACCÉS

Apreta el botó per accedir a l'aplicació Time To Quality®

NO ÉS USUARI?

Si desitja provar el nostre software de gestió pot sol.licitar un prova gratuïta